Alpski Jelen

jelenAlpski rdeči jelen je naš največji jelen, ki je v plečih visok do slab poldrugi meter. Glava je dolga, uhlja pa velika in koničasta. Rep je daljši kot pri srnjadi in meri 15 cm. Dlaka je dolga in krhka, poleti rdeče rjava, pozimi sivo rjava. Samci imajo na vratu daljšo in temnejšo dlako (grivo). Zadnjica je bela. Mladič je lisast, nejasno izražene lise pa lahko ostanejo vzdolž hrbta vse življenje. Samec ima na čelu razvejano rogovje, samica (košuta) pa je mulasta (brez rogovja). Mlademu samcu se že z osmim mesecem pojavijo na čelnici nastavki za bodoče rogovje. Prvo rogovje, ki začne rasti v starosti 12-14 mesecev, še ni razvejano. Le-to odpade aprila, na njegovem mestu pa začne rasti novo, ki je vsako leto večje in bolj razvejano. Jelen ima največje rogovje po desetih letih. Staro rogovje odpada marca ali aprila, čiščenje novega pa se razvleče od julija do septembra. Mladi jeleni čistijo rogovje pozneje kot stari. Rogovje odraslega jelena je sestavljeno iz dveh vej (parožkov). Parožki na vrhu veje tvorijo ti. krono. Veji merita največ 120 cm, na njima pa je po 7 ali celo več parožkov. Leva in desna veja s parožki sta si bolj ali manj zrcalno simetrični. Naši jeleni tehtajo do 250 kg, košute pa do 150 kg.

Lov in zahtevnost lova

Lov na jelena se izvaja na zalaz ali pa iz lovske preže. Sam uspeh pri lovu do sedaj ni bil kakšen velik problem. Lov na jelena je najbolj atraktiven v ruku, ki traja od 15. septembra do 10. oktobra. Pri lovu na jelena je možno bivanje v lovski koči v središču revirja, ki je tudi zelo poln z gamsi. Sama zahtevnost lova je podobna kot pri gamsih, saj si delijo življenjski prostor. Načina lova sta dva: na zalaz in pa iz lovske preže.

Lovna doba

– jelen od 16. 8. do 31. 12.
– košuta in teleta obeh spolov od 1. 9. do 31. 12.
– junica in lanščak od 1. 7. do 31. 12